Act and Grow by Maria Gerlofson erbjuder utbildning, coachning och workshops för ett mer hållbart arbetsliv, där människor mår bra och får utvecklas.

Vi kopplar ihop forskning om hållbart ledarskap och effektiva team, med vetenskapen om vad som förebygger stress och hur vi blir produktiva, engagerade och kreativa.

Senaste nytt
 

Bli en drömchef

Kurser och workshop i hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap.

Kurser som bygger på boken Drömchef eller Stressmakare? – 9 vägar till hållbart ledarskap av Maria Gerlofson.

En hållbar chef och ledare är en förebild! En chef som skapar en god och hållbar arbetsmiljö, där människor trivs och mår bra, inklusive chefen själv, samtidigt som ni når ert resultat.

Med det stora antalet sjukskrivningar pga psykisk ohälsa och stress har ett hållbart ledarskap blivit allt viktigare. De nya reglerna från arbetsmiljöverket ställer också större krav på chefer.

Kursen i Hållbart Ledarskap ger den kunskap, de verktyg och den träning som behövs för att skapa en god psykosocial arbetsmiljö som arbets/projektledare och chef. Du lär dig också att förebygga stress hos dig själv och andra.

Kursen bygger på boken Drömchef eller Stressmakare? – 9 vägar till hållbart ledarskap av Maria Gerlofson.

 

Tre förslag på upplägg av kurser i hållbart ledarskap:

  • Ettårig kurs med tio kursdagar, plus individuell coachning samt en dags uppföljning.
  • Tredagars workshop med halvdags uppföljning, med coachning som extra tillägg.
  • Två halvdagars workshop med kort fakta och reflektion utifrån checklistan drömchef eller stressmakare.
  • annat upplägg som passar era behov

Är du en drömchef?
Testa dig själv här!

”Maria har fått mig att tänka i andra banor, se nya och fungerande lösningar på problem och på ett handfast, tryggt och mycket kompetent sätt gett mig stöd och lett mig framåt i mitt ledaruppdrag.”

Marie Beck, försäljningschef SPP Livförsäkringar

Vill du veta mer