Act and Grow by Maria Gerlofson erbjuder utbildning, coachning och workshops för ett mer hållbart arbetsliv, där människor mår bra och får utvecklas.

Vi kopplar ihop forskning om hållbart ledarskap och effektiva team, med vetenskapen om vad som förebygger stress och hur vi blir produktiva, engagerade och kreativa.

Senaste nytt
 

Böcker

Böcker för dig som vill utvecklas

”Som chef är det klokt att läsa dessa råd och tänka över sitt eget agerande.”
Drömchef eller stressmakaren var ett inlägg på Linkedin som fick en enorm spridning. Många kommentarer handlade om att fler borde läsa råden. Majoriteten hade jobbat under en stressmakare och önskade sig drömchefer.
Här är nu boken till dig som leder andra människor och vill skapa en god arbetsmiljö där alla – inklusive du själv – mår bra och där ni når era mål med verksamheten utan att rusa in i väggen.
Du får grundläggande råd och verktyg för ett hållbart ledarskap inom nio områden. Det handlar bland annat om hur du sätter ramar, kommunicerar och ger feedback för att skapa utveckling snarare än negativ stress. Boken kopplar ihop forskning om det goda ledarskapet med vetenskapen om vad som förebygger stress och vad människor behöver för att vara produktiva, engagerade och kreativa på jobbet. I slutet av boken kan du testa om du är en drömchef eller stressmakare och se vad du behöver förbättra.

Här får du en grundläggande genomgång av de färdigheter och förhållningssätt en coach behöver för att lyckas i sitt uppdrag.

Bokens fokus ligger på de elva färdigheter en coach behöver behärska enligt ICF, International Coach Federations, definition av coachning.
Du hittar också intervjuer som på ett inspirerande sätt visar hur coachning och coachande förhållningssätt används på IKEA, FAR, SCA, Antenn Consulting samt inom skolan. Intervjuerna ger dig större förståelse för och insikt i coachprocessen.
Boken är för dig som vill förstå och lära dig om coachning och få verktyg och modeller att arbeta med. Den ger även kunskap till dig som vill ha ett coachande förhållningssätt i ditt yrke eller för dig som arbetar i närliggande yrken och vill ha coachning som ett komplement. Du får också ta del av den senaste forskningen om coachning.

Jag är ingen mes. Jag är modig. För det mesta. Men ibland är jag dålig på att stå upp för mig själv. Jag ser också hur andra beter sig som jag. Vi låter folk passera våra gränser, vi säger ja fast vi skulle vilja säga nej och tvärtom. Vi protesterar inte när chefen har fel och vi låter oss behandlas respektlöst. Vi sväljer, biter ihop, slätar över och ursäktar andra. Tystnadskulturer tillåts växa.

Jag är inte så förtjust i det mänskliga draget som kallas feghet. Världen skulle bli bättre om jag och andra var modigare. Därför skrev jag den här boken.

Att öka mitt eget och andras mod handlar om personlig utveckling. Men mod behövs också för att samhället, demokratin och ekonomin ska förbättras. Rädda människor förändrar inte världen. Det är modiga människor som för utvecklingen framåt.

Boken är nu slut på förlaget och säljs inte längre. Den finns dock på några bibliotek. Tycker du att den ska skrivas om och komma ut igen? Skriv till mig!

Vill du veta mer