Hållbara ledare, grupper och individer!

Maria Gerlofson är en uppskattade och erfaren föreläsare. Hon brinner för att öka engagemang, arbetsglädje och kreativitet på våra arbetsplatser. Hon har flera fasta föreläsningar, men anpassar förstås temat efter publik och önskemål.

Maila mig för mer info

* Hållbart ledarskap, hållbara grupper

I februari 2018 kommer Maria Gerlofsons bok Drömchef eller stressmakare? 9 vägar till hållbart ledarskap. En hållbar ledare skapar en god arbetsmiljö där alla mår bra och trivs samtidigt som ni når era mål! Du kan redan nu boka en föreläsning om de nio vägarna till hållbart ledarskap!

* Improvisatörens mindset – för ökad kreativitet, flexibilitet och närvaro!

En skådespelare i improvisationsteater är expert på att slänga sig ut i det okända och agera direkt, med närvaro, flexibilitet, lyhördhet och fokus. Förmågor som behövs i organisationer i snabb förändring där det gäller att hänga med och ständigt anpassa sig efter nya förutsättningar. Det är samma kompetenser som krävs för att kunna vara innovativ, anpassningsbar och samtidigt behålla arbetsglädjen och det goda samarbetet. En interaktiv föreläsning utifrån improvisationsteater, psykologi och hjärnforskning.

* Coachande förhållningssätt – en attityd som ger resultat

Bli en bättre chef och medarbetare med ett coachande förhållningssätt. En föreläsning om hur ni kan använda coachning som metod för tydligare kommunikation, bättre samarbete och större målfokus. Maria Gerlofson har tillsammans med Anja Lindberg skrivit Coachboken. coachboken-bild

* Mindre stress – bättre hälsa

Hur får vi ett bättre arbetsklimat och minskar den negativa stressen? Maria ger dig verktyg för att hantera den egna stressen, samt tips på vad chefer och arbetsledare behöver tänka på för att främja en god arbetsmiljö.

Ni får även titta på vad ni konkret kan göra och får med er verktyg som passar er verksamhet. Maria pratar också om vikten av skratt och arbetsglädje som metod för att minska stressen. Maria är handledare i stresshantering med den evidensbaserade metoden ACT – Acceptance & Commitment Traning.

* Övervinn hinder – bli modig!

Modiga människor för utvecklingen framåt. De är tydligare, mer handlingskraftiga och skapar bättre stämning runt sig! Hur kan vi stärka vårt eget och andras mod? Hur påverkar modiga medarbetare resultatet och trivseln? Föreläsningen innehåller vardagliga exempel, teori, praktiska övningar och konkreta verktyg. Det är en föreläsning som ger insikt, inspiration, kraft och inte minst – Mod. Bok1

Den baseras på Marias bok Mod – Stå upp för dig själv.

 

 

Föreläsningarna anpassas efter målgruppen och era behov.

Maila mig för mer info.
”Ditt framträdande var uppskattat hos våra medarbetare och du fick  höga betyg. Vi i ledningsgruppen samlar ihop material från våra grupparbeten  samt kommentarer från dagarna, där flera punkter handlar om vardagsstressen  och vad vi kan påverka själva. Detta ska vi tillsammans med våra medarbetare  jobba vidare på, med enkla och några få mål försöka skapa oss en behagligare  tillvaro. Tack för din inspiration.” Ulf Söderberg Enhetschef  Trafikverket

”Maria modererade oss igenom vårt viktiga medicinska seminarium. Hennes struktur, ordning och erfarenhet gjorde dagen framgångsrik. Maria avslutade dagen med att entusiastiskt, engagerande och på ett förståeligt sätt föreläsa om hur stress kan påverka oss människor” Helena Moström Odm World wide congress and meeting organizer. 

Maria finns även som föreläsare hos Talarforum,  Macespeakers, och Lära för livet.