Några av mina kunder det senaste året: Skandia, SPP, PTS, Banctec, Peboda, SBU, Philips, Trafikverket, Södermalms Stadsdelsförvaltning, Stockholms Stad, utvecklingsenheten, samt utbildningsenheten, Sundbybergs Kommun, Uppsala Kommun, Kungsörs Kommun, Hyresgästföreningen, If Metall, Handels, Cyreus Arkitektur, Myrsjöskolan, Rockfoto samt flera egenföretagare. Underkonsult och coach i Ardidas Ledarutvecklingsprogram.

Om improvisationsteater med coachning

hanna”Vi arbetade med improvisationsteater som en del för att utveckla samverkan och bemötande. Maria guidade oss genom att vända på normer om seriositet och status. Kreativiteten ökade, samspel och arbetsglädje likaså. Leken blev naturlig, en ny norm! Maria besitter verkligen förmågan att leda en grupp samstämt genom äventyr så att alla utvecklas och gruppen blir allas.”

Hanna Jakhammer, enhetschef Södermalms stadsdelsförvaltning

Sara Lidblom”Eftersom Improvisationsteater låter som att man ska stå på scen utan manus, var några tveksamma i början. Men när vi väl kom igång och alla förstod att det inte handlar om att prestera, utan om att försöka, så var det väldigt givande. Vi var förvånade över hur mycket vi hann med på en tvåtimmars workshop! Alla var engagerade och kände sig bekväma under Marias avslappnade ledning. Dessutom hade vi roligt!
Jag rekommenderar alla att prova improvisationsteater om ni letar efter en aktivitet som utmanar kreativiteten på riktigt.”

Sara Lidblom, Avdelningschef Skandia

Om gruppcoachning

sofi”Gruppcoachningen med Maria var en jättebra start på vårt interna arbete med arbetsgruppen. Utan Marias genomtänkta och samtidigt lyhörda coachning tror jag inte att vi hade kommit lika långt i vårt arbete på den här tiden. Jag kan verkligen rekommendera gruppcoachning med Maria det är mer än väl värt investeringen!”

Sofi Cyréus, VD, Cyréus Arkitektur AB

 

Om stresshantering med ACT

birgittabjork“Jag har läst Marias bok om “Modigt ledarskap” och blev inspirerad av hennes energi, klokhet och engagemang. Maria är en utmärkt ledare av ACT utbildningen genom hennes förmåga att skapa tillit, gemenskap och kunskap i ämnesområdet. ACT ger ökad insikt och kunskap om hur balans i livet skapas och minskar stress. Vad är viktigt i livet? Hur agerar jag i enlighet med dessa värden? ACT gav mig den positiva effekten att jag är mer fokuserad på att leva ett motiverande och rikt liv i harmoni.”

Birgitta Björk, Senior konsult på Betula Utveckling.

 

Om individuell coachning

Marie Beck, SPP”För mig är coachningen ett otroligt viktigt verktyg i utvecklingen av mitt ledarskap. Att få möjlighet att dryfta frågor som rör mitt ledarskap och min affär med en utomstående professionell person som kan ge mig nya idéer och input är oerhört värdefullt och givande. Maria har fått mig att tänka i andra banor, se nya och fungerande lösningar på problem och på ett handfast, tryggt och mycket kompetent sätt givit mig stöd och lett mig framåt i mitt ledaruppdrag. Alla har vi väl någon gång känt att man är ensam i sin roll som ledare – det behöver man inte vara!”

Marie Beck, försäljningschef SPP Livförsäkringar, coachklient

 

Eva”Marias budskap om mod i vardagen var det som först fångade mitt intresse. Hon är en kompetent coach med en rak och inkännande stil, och hennes coachning leder till förändring! Jag anlitar henne gärna igen, och rekommenderar andra att göra detsamma. ”

Eva Karlfeldt, HR-chef på BancTec