Intervjuer med Maria

Intervju i Chefen i Fokus om Mod pdf

Intervju i Kupé om att lyssna på sig själv – pdf

Om min bok Mod i DN

Artikel om hur improvisationsteater kan stärka samarbete.

Artiklar av Maria

Artikel om Mod av Maria i Tidningen Hälsa

1:a Krönika i tidningen Hälsa

2:a Krönika i tidningen Hälsa

Artikel om Stress med ACT i Tidningen Hälsa pdf

Artikel om Teori U i Tidningen LevaPS!

Pressbilder av Juliana Wiklund