Vi faciliterar och tränar grupper och chefer i tydligare kommunikation, bättre samarbete och ökad kreativitet med inspiration från improvisationsteatern!

I dag behöver företag och ledare vara snabba, flexibla och anpassningsbara, sådant du lär dig när du improviserar.

På en workshop tränar du dig på att bemästra osäkra och obekväma situationer, att vara snabb när det gäller och att kunna vara fokuserad och allert samtidigt. Du lär dig också vad det är som gör en grupp kreativ, trygg och effektiv. Era roller i gruppen och ert mål blir tydligare.

Vi jobbar med praktiska övningar som ger aha-upplevelser och nya insikter. Vi reflekterar tillsammans och drar slutsatser av lärdomarna. Vi går också igenom teorier och forskning om ledarskap, hjärnan, samarbete och kommunikation.

Jag vill veta mer

Exempel på uppdrag vi haft:

* Praktisk ledarträning som komplement till en mer teoretisk längre ledarutbildning.

* Program för bättre samarbete och större arbetsglädje i en grupp efter en omorganisation. Jag återkommer kontinuerligt när de har nya projektgrupper eller många nyanställda, för att alla ska ha samma grund i attityder och kommunikation.

* Workshop i att ta plats och bli mer tydlig, för ledare och chefer.

* En heldag i nya sätt att diskutera jämställdhet, värderingar och attityder för jämställdhetsansvarig i en större organisation.

* Träning och samtal i kommunikation och attityder i en grupp med samarbetssvårigheter.

* Workshop för en marknadsavdelning som behövde bättre fokus och samarbete.

* Interaktiv föreläsning för en avdelning som ville ha inspiration, tänka nytt och bli mer kreativa.

* Heldag om svåra samtal. Träning i kommunikation och teori om coachande förhållningssätt för en grupp ledare.

* Workshop om förändring och medarbetarskap för en avdelning efter en omorganisation.

Jag vill veta mer

improvision”Det var en stor signifikant ökning av kreativitet i gruppen som fick prova improvisationsteater med Maria Gerlofson ”, säger organisationspsykologen Samuel West som forskar på bla improvisationsteater som metod för att öka kreativitet, samarbete och arbetsglädje. Han har bl a undersökt en av de grupper jag haft. Resultatet finns i avhandlingen Play at work, på Lunds universitet.

Kontakta mig om du är nyfiken och vill veta mer.

Läs artikel om hur improvisationsteater kan stärka samarbete.

Jag är nyfiken på utveckling

 

Så tycker några som provat:

hanna”Vi arbetade med improvisationsteater som en del för att utveckla samverkan och bemötande. Maria guidade oss genom att vända på normer om seriositet och status. Kreativiteten ökade, samspel och arbetsglädje likaså. Leken blev naturlig, en ny norm! Maria besitter verkligen förmågan att leda en grupp samstämt genom äventyr så att alla utvecklas och gruppen blir allas.”

Hanna Jakhammer, enhetschef Södermalms stadsdelsförvaltning

Sara Lidblom”Eftersom Improvisationsteater låter som att man ska stå på scen utan manus, var några tveksamma i början. Men när vi väl kom igång och alla förstod att det inte handlar om att prestera, utan om att försöka, så var det väldigt givande. Vi var förvånade över hur mycket vi hann med på en tvåtimmars workshop! Alla var engagerade och kände sig bekväma under Marias avslappnade ledning. Dessutom hade vi roligt!
Jag rekommenderar alla att prova improvisationsteater om ni letar efter en aktivitet som utmanar kreativiteten på riktigt.”

Sara Lidblom, Avdelningschef Skandia

”Kreativiteten ökade med 40 procent efter att gruppen haft improvisationsteater med Maria Gerlofson”  Samuel West, forskare i organisationspsykologi.