Stressrelaterade sjukskrivningar har ökat dramatiskt! Men det finns metoder som förebygger vår största folksjukdom. Maila mig för att höra hur jag kan hjälpa er.

Act and Grow hjälper organisationer och arbetsgrupper att minska den negativa stressen effekter. När det handlar om stress som sitter hos individen använder vi metoden  ACT  med  bevisade goda effekter! Vi erbjuder både individuella samtal och träning i grupp. Deltagarna får sänkt arbetsrelaterad stress och ökad psykiska hälsa. Det har lett till lägre sjukskrivningar och bättre prestationer.  ACT står för Acceptance & Commitment Training. Öppen kurs i vår!

När stressen främst har sin orsak i otydlig ledarskap, felaktiga prioriteringar, otydliga mål och roller eller samarbetsproblem, gör vi tillsammans med uppdragsgivaren en analys för att kunna arbeta med gruppen eller ledaren på det sätt som ger bäst resultat.

Maila mig.

eller ring på 0707305997

Här kan du läsa om åtta misstag du gör som stressar dig

Innehåll i Act-kursen:

  • Verktyg för att hantera stress, oro och negativa tankar
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när du är stressad
  • Lär dig skilja på bra och dålig stress, samt den onödiga stressen
  • Hur kan du förhålla dig till den stress som är ofrånkomlig i livet
  • Vad ska du acceptera och vad kan du förändra
  • Strategier för att ta steg i riktning mot det liv du vill leva, på jobbet och privat
  • Träning i mindfulness för ökat fokus och större närvaro

Du får uppgifter att göra mellan gånger.

Du kan även boka en föreläsning om stress.

Maila mig för en offert.

Vill du ha individuell coachning som chef för att bättre hantera din egna stress och samtidigt verktyg för att förebygga stress på din arbetsplats?

Maila mig för ett första möte.

birgittabjork“Jag har läst Marias bok om “Modigt ledarskap” och blev inspirerad av hennes energi, klokhet och engagemang. Maria är en utmärkt ledare av ACT utbildningen genom hennes förmåga att skapa tillit, gemenskap och kunskap i ämnesområdet. ACT ger ökad insikt och kunskap om hur balans i livet skapas och minskar stress. Vad är viktigt i livet? Hur agerar jag i enlighet med dessa värden? ACT gav mig den positiva effekten att jag är mer fokuserad på att leva ett motiverande och rikt liv i harmoni.”

Birgitta Björk, Senior konsult på Betula Utveckling.

Forskning visar goda resultat!

Kursen är en svensk omarbetning av ”ACT at work” som fått goda resultat i forskning i England och Sverige.

(Bond & Bunce 2000; Bond & Bunce 2003). Leg. Psykolog Fredrik Livheim har utvecklat kursen i samarbete med Forum – forskningscentrum för psykosocial hälsa vid Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet. Maria Gerlofson är utbildad gruppledare i metoden av Fredrik Livheim. ACT står för Acceptance & Commitment Therapy när den används av legitimerade psykologer.

Citat från utvärdering av tidigare kurs:

"Jag har haft en enorm nytta av kurser. Jag stressar upp mig mer sällan än tidigare."

"Jag har fått ökad medvetenhet, självkännedom och kroppsmedvetenhet och bra förebyggande verktyg."

"Kursen har fått mig att fokusera och värdesätta mig själv i det jag gör högre."

"Jag har fått bättre minne och blivit mer fokuserad både på jobbet och privat."