När vi säger att något är omöjligt så slutar vi att försöka. Vi vet sällan vad som är möjligt eller ej.
Var det möjligt att flyga till månen? Var jorden rund? Så är det ens vettigt att bestämma i förväg vad som är möjligt eller ej?

Det viktiga är att titta på vad som händer med dig när du säger att något är omöjligt, snarare än möjligt. Hur påverkar det ditt beteende när du köper dina tankar, oavsett om de är sanna eller ej? Gör det dig glad, handlingsförlamad, motiverad eller något annat? Du har dina tankar, de kommer och går och är svåra att styra. Däremot kan du styra hur du agerar och reagerar på dem.