Sagt av några kunder

”Maria fick deltagarna att känna sig avslappnade och öppna vilket gjorde workshopen till den inspirationskälla och kraft som vi eftersökte. Blandningen av teori och praktik i workshopen gav deltagarna en god förståelse för hur vi ska skapa effektiva team.”

Tobias Lundberg Lantmäteriet

”Maria är modig, kompetent och kan se olika perspektiv samtidigt och processa dem. Det leder till en fördjupad förståelse. Dessutom är hon rakryggad, har hög etik och står stadigt i sig själv. Hennes coachning gjorde att mina spärrar för att göra det jag ville släppte!”

Coachklient

”Ditt framträdande var uppskattat hos våra medarbetare och du fick höga betyg. Vi i ledningsgruppen samlar ihop material från vårt grupparbete. Detta ska vi tillsammans med våra medarbetare jobba vidare på, med enkla och några få mål försöka skapa oss en behagligare tillvaro. Tack för din inspiration.”

Ulf Söderberg, Enhetschef Trafikverket