Jag har en dröm, en dröm om att alla människor ska få må bra och ha det roligt och stimulerande på sina jobb. Att alla ska få känna engagemang och mening i det de gör. Att alla ska ha chefer och kollegor som lyssnar och entusiasmerar dem. Men verkligheten är långt ifrån min dröm ­– ännu så länge. Att förverkliga den drömmen är anledningen till att jag gör det jag gör! Bara 16 procent av alla svenskar är engagerade i sina jobb. De samarbetar, entusiasmerar sig själva och omgivningen och försöker gå framåt. 73% är oengagerade och passiva och 11 procent är negativa, ja tom destruktiva för organisationen. Och då ligger Sverige ändå bra till, i den internationella Gallupundersökningen som siffrorna kommer från. Samtidigt som vi är oengagerade, ökar psykisk ohälsa och stress markant och är nu den största orsaken till sjukskrivningar. Så vad kan vi göra åt detta? Vad har de som trivs? Jo, de har trevliga kollegor de samarbetar bra ihop med. De känner energi och mening i jobbet, de vet företags mål och syfte, och är stolta över vad organisationen gör. De har chefer som är tydliga, ser dem och ger beröm. De vet vad som förväntas av dem, ramarna är tydliga, men det är också tillåtet att gå utanför dem ibland. Cheferna är bra på att entusiasmera de anställda, eftersom de fått utbildning och träning i det. Dessutom har de med allt detta, förebyggt stress och psykiskt ohälsa på köpet. Kanske har även de som känner engagemang insett konsekvenserna av detta citat:
Det här är inte en generalrepetition, det är livet, just nu, som är själva föreställningen!
Det sägs att en oengagerad medarbetare beräknas kosta ungefär lika mycket som hälften av den anställdas lön. Bristande engagemang är alltså rent resursslöseri, både ekonomiskt och mänskligt! Att tända entusiasm, engagemang och kreativitet är en konst – och den går att utveckla! Du kan göra det både som chef och som individ, för dig själv. Coachning, improvisationsteater och stresshantering är bara några av alla de verktyg som finns.